תוכניות גפ"ן – את אחיי אני מבקש – עמיות יהודית

עמיות יהודית – את אחי אנכי מבקש (עם ישראל בגבהים חדשים)

מספר התוכנית המאושרת ע"י משרד החינוך: 24948

אקטואליה | חינוך חברתי | העשרה | טיפוח מנהיגות

מיומנויות: אוריינות דיגיטלית | מודעות עצמית | מודעות חברתית | התנהלות חברתית | אוריינות גלובלית

תקצירתכנית המפגישה בין צעירים יהודים מישראל ומהקהילות היהודיות בעולם. התכנית מתבססת על תשתית מיוחדת המספקת פלטפורמה מקוונת למפגשים הכוללת שיחות, פורומים, סרטונים, למידה משותפת ועוד. לצד המפגשים המקוונים, הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות מאפשרת לקבוצות להיפגש לימי חוויה במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל לפעילות מיוחדת הכוללת התנסות, חוויה ועיבוד במטרה לקדם חוסן אישי וקבוצתי באמצעות מפגש עם דילמות, תרחישים, מורכבויות, נקודות חוזקה ואתגרים אישיים, קהילתיים ולאומיים. המשתתפות והמשתתפים זוכים לזמן ולמקום אשר שמים דגש על בירור ערכי, עמיות יהודית ושאלות "כלל ישראל", חיזוק החוסן, מהות המנהיג, הנהגה עצמית, אחריות, תיקון, השלמה והגדרת דרך לביסוס משמעות.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריהחיבור בין צעירים יהודים מישראל ומהקהילות היהודיות המבוסס על שיח, העמקה ופעילות. הפעילויות תתקיימנה בצורה מקוונת עם אפשרות לקיים מפגשים פיזיים במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל. התכנית מתבססת על פלטפורמה מקוונת ייחודית אשר מסייעת לעלות לסדר היום שיח בנושא העם היהודי ? עבר, הווה ועתיד, שאלות על "כלל ישראל", מחקרים מונגשים בנושא עמיות יהודית והזמנה לעשייה בתחום זה.

להזמנת התכנית