תוכניות גפ"ן – והיו עיניך – למורים ומורות

והיו עיניך – תכנית מנהיגות לצוותי חינוך (מורות ומורים – מנהיגות בית ספרית)

מספר תוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך:   24641

פיתוח מקצועי וליווי מנהלות ומנהלים/ נשות ואנשי צוות

תקציר: תוכנית מנהיגותית חווייתית לעובדות ולעובדי הוראה. התכנית מזמנת למשתתפות ולמשתתפים מפגש ייחודי המציב אותם בפני דילמות, תרחישים, מורכבויות, נקודות חוזקה ואתגרים אישיים וקבוצתיים. התכנית מעניקה לצוותי החינוך ארגז כלים לאתגרי המחר, המשמש אותם כסוכני שינוי במעגלי ההשפעה האישיים והמקצועיים, דרך העמקה ובירור של חוסן אישי וקבוצתי, שאלות בדבר מהות המנהיג, הנהגה עצמית, תיקון, השלמה והגדרת דרך לביסוס משמעות.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: ביסוס חדר המורים כמקור כוח המבוסס על סוכני שינוי. התוכנית אשר מיועדת למורות ומורים תעמיק בפיתוח חוסן, בירור אישי וערכי, מנהיגות במציאות משתנה, בירור חוויית שליטה, החלטות, הכרעות וויתורים. התכנית הינה מודולרית וניתן להתאימה לקהלי היעד השונים. מפגשי ההכנה והסיכום יתקיימו בבית הספר ויארכו כשעתיים. יום הפעילות המלא (כ-8 שעות) יתקיים במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל. ניתן להוסיף ולהוריד מפגשים ולקיים את כולם במרחב הבית ספרי או באריאל. בתום המפגשים יוכשר הצוות החינוכי לתכנן ולהיות שותף בהובלה של תכנית מותאמת לתלמידות ותלמידי בית הספר.

להזמנת התכנית