תוכניות גפ"ן – על-פי דרכו – חוסן ומנהיגות לבני נוער

על פי דרכו – תוכנית חווייתית לבתי ספר ומסגרות חינוכיות (חוסן ומנהיגות לבני נוער)

מספר התוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך: 24830

חינוך חברתי | ספורט אתגרי | התמודדות עם מעברים | טיפוח מנהיגות

תקציר: תוכנית מנהיגותית חווייתית לבני נוער. התכנית לוקחת את התלמידות והתלמידים משגרת היומיום ומכוונת אותם לעצור, לחשוב ולתכנן קדימה תוך התבוננות מעמיקה על הערכים והמסוגלות שלהם. התכנית מעניקה להם מפגש ייחודי המבוסס על התנסות, חוויה ועיבוד במטרה לקדם חוסן אישי וקבוצתי באמצעות מפגש עם דילמות, תרחישים, מורכבויות, נקודות חוזקה ואתגרים אישיים וקבוצתיים. המשתתפות והמשתתפים זוכים לזמן ולמקום אשר שמים דגש על בירור ערכי, חיזוק החוסן, מהות המנהיג, הנהגה עצמית, אחריות, תיקון, השלמה והגדרת דרך לביסוס משמעות. התכנית מציבה את בנות ובני הנוער בפני אתגרים פיזיים המהווים הזמנה לשיח רפלקטיבי על כוחות פנימיים, אמונה, זהות, ראיית האחר, בחירות והיעדרן. התכנית מותאמת ליעדי משרד החינוך לשנת התשפ"ג ולמגוון הקהלים בחברה הישראלית.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: טיפוח מנהיגות וחיזוק חוסן אישי וקבוצתי התכנית שמה דגש על חינוך לאחריות אישית וחברתית, חיזוק האמונה בכוח הפנימי והגברת הקשב וראיית האחר. המהלך החינוכי הנשזר בתכנית זו מתבסס על פעילויות אתגר, מעגלי שיח ושימוש בתנ"ך ובהיסטוריה. התכנית מודולרית וניתן להתאימה לקהלי היעד השונים בחברה הישראלית. מפגשי ההכנה והסיכום יתקיימו בבית הספר ויארכו כשעתיים. יום הפעילות המלא (כ-8 שעות) יתקיים במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל. ניתן להוסיף ולהוריד מפגשים ולקיימם במרחב הבית ספרי או במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות באריאל. הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות מעמידה לרשות בתי הספר תוכניות מקבילות בהן יכולים הצוותים החינוכיים לחוות ולהשתתף בפעילויות מותאמות ולאחר מכן להצטרף להובלה ולתכנון הפעילויות לתלמידות ותלמידי בתי הספר.

להזמנת התכנית