מאמר מעת ערן גלזר, מנכ"ל הקרן הישראלית לפיתוח מנהיגות, אשר פורסם בכתב העת של אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם מחלקת של"ח של משרד החינוך, ושל הקרן הקיימת לישראל. אוגוסט 2021.

ראה קבצים בPDF

TAU_tiyul_gilyon10_PG1.pdf

TAU_tiyul_gilyon10_ERAN_ARTICLE PGS129_139.pdf