מפיהם של מנהיגים אחרים:


ישראלים/ יהודים:

"ההיסטוריה נעשית בידי העם לא בידי אנשים, מנהיג הוא משרת הכלל, משרת האידיאה; רוב המנהיגים המובילים שואבים את כוחם מהתמיכה וההיענות שהציבור מעניק להם" -  דוד בן-גוריון

"מנהיגים הם אלה שגורמים לאנשים ממוצעים לעשות עבודה יוצאת דופן." - אלברט אינשטיין

"בשביל להיות רועה לא צריך להיות שה." - דן חלוץ.

"הנהגה זה לא לחלק פקודות, אלא להושיב את עצמך על כיסא המציאות ולשאול את השאלות הנוקבות ביותר." - שמעון פרס.