התוכניות שלנו מעודדות את המשתתפים.ות לחיפוש ייעודם.ן בחיים והעצמת ערכים אישיים, יחד עם פעילות בשטח וחוויה מעצימה, מתוך אמונה שבכל אחד ואחת טמונה היכולת להוביל ולהנהיג.
התוכניות מעודדות את המשתתפים והמשתתפות היישם את התכונות המנהיגות שלהם בכל רובדי החיים עצמם. בין אם במשפחה, בחברה, עבודה, בקהילה, שירות למען המדינה.
מנהיגות היא לא רק היכולת להתגבר על אתגרים, אלא להפוך אותם להזדמנות לצמיחה, ולעודד את המעורבים לפעילות אקטיבית.