המשפחה היא היחידה החברתית הכי בסיסית שלנו. מכאן היא גם הכי טעונה ומורכבת. היא מקור הכח והחולשה שלנו. פיתוח כישורי מנהיגות אישית ומיומנויות תקשורת, בין אם להורים מול הילדים, בין אם בין הילדים עצמם או כמשפחה בכלל, נשחזר את ערכי המשפחה, שורשי המשפחה. נחזק את תחושת המסוגלות, חשיבה יצירתית, אמפתיה וניישם הצלחות כמשפחה בשטח. נבין ונטפח מחדש את ערכי המשפחה, החזון המשפחתי, המטרות, נמצב את עצמנו מחדש במסגרת המשפחה ומכאן נוביל שינוי.