פיתחנו תוכנית משלימה לחיזוק מיומנויות מנהיגות בקרב חייליי וקציני כל זרועות כוחות הבטחון במדינת ישראל.