מעבר לחיבור יהודי התפוצות למדינת ישראל, להיסטוריה, לתנ"ך ולמורשת של העם היהודי, הקרן לפיתוח מנהיגות מספקת ערך מוסף ייחודי והוא חיזוק וטיפוח ערכי מנהיגות. מעבר לנרטיב הישראלי ומה הוא, מכאן יחזרו יהודי התפוצות עם גישת מנהיגות וכלים להניע, לרתום, ליזום ולהוביל לשינוי בכל מקום באשר הם. כל זאת דרך תכנים ופעילויות המושרשות במקרא התנכי, ההסיטוריה של העם היהודי ומאפייניו.