במסגרת מגוון התוכניות והפעילויות שלנו, רוכשים בוגרי הקורסים והסדנאות שלל כישורי חיים.
אנו מאמינים כי כישורים אלה הם הבסיס לשינוי חברתי וסביבתי המייצרים אזרחות אקטיבית, משתפת ורבגונית המבוססת על כבוד הדדי:

 • בירור החוסן והמשאבים העומדים לידי המשתתף:
  • אמון 
  • אמונה
  • משפחה 
  • סביבה 
    
 • מיומנויות תקשורת נרכשות: 
  • בין דורית
  • רב תרבותית
  • מקדמת ומעצימה
    
 • פתרון סכסוכים
   
 • שיתופיות
  • שיתופים מגדריים ומיעוטים
    
 • תהליכים בהובלת שינוים
 • חוסן פנימי
 • ערבות הדדית
 • לקיחת אחריות